Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
27.11.2018
We: Jeruzalem, to miasto na które czekamy (369 | 4450) O: Marana Tha przyjdź Panie, przyjdź (- | ....
27.11.2018
We: Jeruzalem, to miasto na które czekamy (369 | 4450) O: Ciebie całą duszą pragnę (102 | ....
27.11.2018
We: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (311 | 4447) O: Veni Domine Jesu (183 | 4448)? K: Ciebie całą ....
22.11.2018
We: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507) O: Ofiaruję Tobie Panie mój (27 | 4464) K: ....
14.11.2018
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) K: ....
07.11.2018
We: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403) O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | 4405) K: ....

Strona: 1 z 57