Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
13.06.2018
We: Będę Cię sławił, o Panie (825 |1901) O: Wszystko Tobie oddać pragnę (269 | 3057) K: ....
13.06.2018
We: Będę śpiewał na cześć Pana (440 | 4526) O: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480 ....
08.06.2018
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) K: ....
16.05.2018
We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj ....
15.05.2018
We:Sławcie usta (813 | 2838) O: Czym się Panu odpłacę (Psalm 116) (352| 4963) K: Kto spożywa ....
15.05.2018
We: Niech nas ogarnie (Łaska Pana) (35 | 2433) O: Duchu Pocieszycielu (660 | 4797) K: Skosztujcie ....

Strona: 1 z 54