Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
16.10.2018
We: Oto jest dzień (Kowalski) (437 | 4427) O: Ofiaruję Tobie Panie mój (27 | 4464) K: Ten Chleb ....
08.10.2018
Wejście: We: O Stworzycielu Duch przyjdź (217 | 2145) Bierzmowanie: B1: Sekwencja (Przybądź ....
02.10.2018
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Otwórzcie serca (81 | 4430) tonacja fis-moll K: ....
02.10.2018
We: Głoś Imię Pana ( -| 4415) O: Miłujcie się wzajemnie (741 |4961) K: Ciebie całą duszą ....
26.09.2018
We: Boże w dobroci nigdy nieprzebrany (276 | 3181) O: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) K: ....
20.09.2018
We: Boże obdarz kościół Twój (762 | 49) O: Ofiaruję Tobie Panie mój (27 | 4464) K: W ....

Strona: 1 z 55