Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
23.11.2017
We: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507) O: Mój Pan jest Dobrym Pasterzem (757 | ....
16.11.2017
We: Będę Cię sławił, o Panie (825 |1901) O: Wszystko Tobie oddać pragnę (269 | 3057) K: ....
08.11.2017
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779 | 2446) K: ....
01.11.2017
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Światłem i zbawieniem mym (809 | 2445) K: ....
24.10.2017
We: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665) O: To przykazanie (- | -) K: Jeden chleb (188 | 4383) ....
19.10.2017
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Niech nas ogarnie (Łaska Pana) (35 | 2433) K: Lud ....

Strona: 1 z 49