Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
10.03.2020
We: Boże w dobroci nigdy nieprzebrany (276 | 3181) O: Converte nos (- | 4523) K: Kto spożywa moje ....
03.03.2020
We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233) O: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy (458 | ....
26.02.2020
We: O Boże mój (144 | 4470) O: Nie samym chlebem żyje człowiek (706 | 4435) K: Oto Boży ....
18.02.2020
We: Będę śpiewał na cześć Pana (440 | 4526) O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961) K: Lud ....
04.02.2020
We: Wejdźmy do Jego bram (499 | 4497) O: Wy jesteście na ziemi światłem mym (595 | 4468) K: ....
28.01.2020
We: Gdy się Chrystus rodzi (- | 619) O: Pójdźmy wszyscy do stajenki (- | 723) - od 3 zwrotki ....

Strona: 1 z 68