Schola Młodzieżowa In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola Młodzieżowa In Te confido w Starej Iwicznej
17.09.2017
Wejście: We: O Stworzycielu Duch przyjdź (217 | 2145) Bierzmowanie: B1: Sekwencja (Przybądź ....
16.06.2017
We: Ty jesteś skałą zbawienia mego (6 | 4460) O: Jesteśmy ludem Króla chwał (Jest jedno ....
14.06.2017
We: Ludu kapłański (115 | 3489) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | ....
07.06.2017
We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74) O: Albowiem tak Bóg umiłował świat (428 | ....
25.05.2017
We: Pan Jezus w niebo wstępuje (- | 4386) O: Przyjdę do Was w moim Duchu (-|3993) K1: Witaj ....
19.05.2017
We: Bo jak śmierć potężna jest miłość (377 | 1711) O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961) ....

Strona: 1 z 48