Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
26.01.2021
We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) O: Niech oblicze Twe ( - | -) K: Przybądźcie tu (- | ....
20.01.2021
We: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | 4454) O: Szukajcie wpierw (7) K: Pan mój pasterzem ....
13.01.2021
We: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407) O: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480 | ....
05.01.2021
We: Wody Jordanu (308 | 4522) Com przyrzekł Bogu (275 | 3293) - możliwe, że w tym roku ....
05.01.2021
We: Mędrcy świata (- | 672) O: Dzisiaj w Betlejem (zwr. 1 i 4) (- | 612) K: Jakaż to gwiazda ....
31.12.2020
We: Dzisiaj w Betlejem (- | 612) O: W żłobie leży (- | 529) K: Pójdźmy wszyscy do stajenki (- ....

Strona: 1 z 73