Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
07.07.2021
We: Niech oblicze Twe ( - | -) O: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480 | 2935) K: ....
07.07.2021
We: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403) O: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480 | ....
23.06.2021
We: Panu naszemu pieśni grajcie O: Wierzymy w Ciebie Chryste [ref + zwr. 5+6] (815 | 3044) K: ....
16.06.2021
We: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665) O: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477) K: Pan ....
02.06.2021
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy ....
02.06.2021
We: Sławcie usta (813 | 2838) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387) ....

Strona: 1 z 77