Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

15 marca 2020 - III niedziela Wielkiego Postu A

10 marca 2020Odsłon: 666Temat: 361 z 414
15 marca 2020 - III niedziela Wielkiego Postu A

We: Boże w dobroci nigdy nieprzebrany (276 | 3181)

O: Converte nos (- | 4523)

K: Kto spożywa moje Ciało (755 | 4524)

U: Jak łania (554 | 4437)

Wy: Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego (691 | 4365)

Psalm:
()

Kyrie (4041)
Sanctus (4042)
Agnus Dei (4043)