Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

17 stycznia 2021 - II niedziela zwykła B

13 stycznia 2021Odsłon: 196Temat: 391 z 405
17 stycznia 2021 - II niedziela zwykła B

We: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407)

O: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480 | 2935)

K: Pan mój pasterzem moim jest (245 | -)

U: Wielbić Pana chcę (157 | 4441)

Wy: O gwiazdo Betlejemska (- | 693)

Psalm:
()