19 stycznia 2020 - II niedziela zwykła A

13 stycznia 2020Odsłon: 443Temat: 354 z 377
19 stycznia 2020 - II niedziela zwykła A

We: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

O: Niech nas ogarnie (Łaska Pana) (35 | 2433)

K: Witaj pokarmie (353 | 4368)

U: Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709 | 4507)

Wy: O gwiazdo Betlejemska (- | 693)

Psalm:
Kasia

Schola In Te confido

Data druku: Środa,  28 października 2020 r.  06:34:03