Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

31 maja 2020 - Zesłanie Ducha Świętego A

21 maja 2020Odsłon: 652Temat: 363 z 414
31 maja 2020 - Zesłanie Ducha Świętego A

We: Przyjdz Duchu Świety, napełnij serca swych wiernych ( -| 95)

O: Przyjdź Duchu Święty, wołam Cię( -|- )

K2/U: Niechaj Zstąpi Duch Twój (69 | 2143)

Wy: Niech strumienie żywej wody (770 | 1548)

Psalm:
()

Sekwencja (Przybądź Duchu Święty) (84 | 4392)