Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

31 stycznia 2021 - IV niedziela zwykła B

26 stycznia 2021Odsłon: 231Temat: 393 z 411
31 stycznia 2021 - IV niedziela zwykła B

We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477)

O: Niech oblicze Twe ( - | -)

K: Przybądźcie tu (- | 3772)

U: W Tobie jest światło (639 | 4469)

Wy: Jezusa narodzonego (- | 120)

Psalm:
()