Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

8 marca 2020 - II niedziela Wielkiego Postu A - 13.00

03 marca 2020Odsłon: 735Temat: 360 z 414
8 marca 2020 - II niedziela Wielkiego Postu A - 13.00

We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233)

O: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy (458 | 3396)

K: Chleb niebiański dał nam Pan (644 | 4363)

U: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

Wy: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

Psalm:
()

Kyrie (4041)
Sanctus (4042)
Agnus Dei (4043)