Koronka do Miłosierdzia Bożego

01 stycznia 2014Odsłon: 7855Temat: 3 z 3
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:
      Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (x1):
      Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
      Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
      a Pana naszego Jezusa Chrystusa
      na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (x10):
      Dla Jego bolesnej Męki
      miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie hymn pochwalny na cześć Trójcy Świętej (x3):
      Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
      Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Często na zakończenie koronki odmawia się również:
      O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego
      jako zdrój Miłosierdzia dla nas - Ufamy Tobie (x3)
      Jezu ufam Tobie (x3)
      Święta Faustyno - módl się za nami i za całym światem (x1)

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Schola In Te confido

Data druku: Środa,  28 października 2020 r.  06:02:23