Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

Pieśni do Ducha Świętego (na czuwanie przed Zesłaniem)

03 lipca 2015Odsłon: 2965Temat: 4 z 7
Pieśni do Ducha Świętego (na czuwanie przed Zesłaniem)


Alleluja - Każdy kto pije tę wodę (795)
Boże, Twa łaska nad nami jest (179)
Dotknij, Panie, moich oczu (2)
Duchu Pocieszycielu (660)
Duchu Święty, Boże przyjdź (659)
Duchu Święty do nas przybądź (734)
Duchu Święty, przyjdź, Pocieszycielu przyjdź (647)
Duchu Święty, Tchnienie Ojca (-)
Duchu Święty wołam przyjdź, bądź jak ogień (452)
Duchu Święty wołam przyjdź, w sercach rozpal ogień swój (214)
Ja wierzę, że to Jezus (796)
Jak ożywczy deszcz (953)
Jezu, jesteś Królem (658)
Jezu, mój Jezu (77)
Jezu tchnij w moje serce (410)
Jezu Twoja chwała jest przede mną (805)
Jezus Chrystus to Panów Pan (622)
Jezus Chrystus Zmartwychwstał Alleluja (422)
Jezus Cię kocha, pragnie, leczy (822)
Jezus, dla Jezusa (-)
Jezus, Najwyższe Imię (40)
Każdy spragniony  (-)
Memu Bogu, Królowi (471)
Mów do mnie Panie (715)
Nasz Bóg jest potężny w mocy swej (709)
Niech strumienie żywej wody (-)
Niech Twój Święty Duch (-)
Niechaj Zstąpi Duch Twój (69)
Oddaję Ci życie swe (272)
Pokój jak rzeka (326)
Powietrzem moim jest (266)
Przed tronem Twym (-)
Przybądź płomieniu (725)
Przybliżam się do tronu łaski (799)
Przyjaciela mam (722)
Przyjdź Duchu Święty napełnij serca (-)
Przyjdź jak deszcz, ożyw dziś (-)
Słodkie Imię Jezus (714)
Święte imię Jezus (56)
Święty żar (821)
Tak mnie skrusz (771)
Tchnij moc - Miłości i Mocy (265)
Tobie chór aniołów (223)
Twoja Miłość (Jesteś blisko mnie) (267)
Ty światłość dnia (307)
Tyś jest Święty (-)
Tyś naszą mocą i pieśnią (684)
W lekkim powiewie (12)
Wezwij Go (801)
Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię (814)
Ześlij deszcz, o Panie ześlij deszcz (332)
Ześlij Panie swojego Ducha nam (-)
Zjednoczeni w Duchu (505)
Sekwencja (Przybądź Duchu Święty) (84 | 4392)