Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

Pieśni Eucharystyczne

01 stycznia 2014Odsłon: 2205Temat: 3 z 7
Pieśni Eucharystyczne

Pokropienie: Com przyrzekł Bogu (275)