Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
29.01.2019
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961) K: Ciebie ....
16.01.2019
We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421) O: Gdy się Chrystus rodzi (- | 619) K: Mój Pan jest Dobrym ....
09.01.2019
We: Wody Jordanu (308 | 4522) Com przyrzekł Bogu (275 | 3293) O:Mizerna Cicha ( -| 673) K: Jezu, ....
02.01.2019
We: Mędrcy świata (- | 672) O: Przybieżeli do Betlejem (- | 729) K: Jakaż to gwiazda błyszczy ....
27.12.2018
We: Anioł pasterzom mówił (- |576) O: Przybieżeli do Betlejem (- | 729) O: Wśród nocnej ciszy ....
19.12.2018
We: Wśród nocnej ciszy (- | 551) - chór O: W żłobie leży (- | 529) K: Pójdźmy wszyscy do ....

Strona: 11 z 68