Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
08.09.2020
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961) K: Oto Boży ....
01.09.2020
We: Szukajcie wpierw (7) O: To przykazanie (- | -) K: Światłem i zbawieniem mym (809 | 2445) U: ....
01.07.2020
We: Głoś Imię Pana ( -| 4415) O: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403) K: Skosztujcie i ....
23.06.2020
We: Cieszcie się, weselcie się (728 | 4414) O: To przykazanie (- | -) K: Jeden chleb (188 | 4383) ....
17.06.2020
We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505) O: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665) K: ....
09.06.2020
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy ....

Strona: 2 z 71