Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej
03.04.2019
We: Wjeżdża Król nasz (- | 4216) Procesja: Hosanna na niebiosach (158 | 3331) O: Ogrodzie oliwny ....
03.04.2019
We: O Boże mój (144 | 4470) O: Bądź mi litościw (274 | 4232) K: Oto Boży Baranek swym Ciałem ....
01.04.2019
We: Bądź mi litościw (274 | 4232) O: Tak bowiem Bóg umiłował świat (700 | 1581) K: ....
27.03.2019
We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418) O: Wszystko Tobie oddać pragnę (269 | 3057) K: ....
27.03.2019
We: Cieszcie się, weselcie się (728 | 4414) Duchu Świety przyjdź (- | 53) O: Tak bowiem Bóg ....
19.03.2019
We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233) O: Converte nos (- | 4523) K: To jest Baranka Ciało ....

Strona: 9 z 68